Lisanne Vis

‘Betere regelgeving bereik je vooral samen. Daarom verbind ik beleidsmakers en regelgevers met de praktijk. Zo ontstaat begrip voor elkaars dilemma’s, komen innovatieve oplossingen naar boven en ontstaat beweging.’ 

Lisanne is een ervaren en betrokken adviseur en projectleider met gevoel voor politieke verhoudingen. Ze krijgt veel energie van het begeleiden van klanten bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van beleid en regelgeving. Die vraagstukken benadert ze vanuit haar creativiteit, waardoor ze tot praktische en originele oplossingen komt. Het liefst doet Lisanne dat binnen een dynamisch werkveld met veel verschillende spelers, die nog niet op één lijn zitten.

Voor een breed scala van overheden binnen alle bestuurslagen onderzocht Lisanne de effectiviteit en efficiëntie van beleid, regels en financieringsinstrumenten. Haar brede kennis over het overheidsdomein combineert Lisanne met specifieke advisering van decentrale overheden vanuit een Europese en juridische invalshoek. Ze is gespecialiseerd in de toepassing van de staatssteunregels.

Bij Europa decentraal leidde Lisanne met veel plezier een project in het kader van het Nederlands EU-Voorzitterschap. Met een innovatieve aanpak zijn vraagstukken geïdentificeerd waar lokale en regionale overheden tegenaan lopen bij het uitvoeren van Europese regelgeving. De uitkomsten worden gebruikt voor REFIT, het traject voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Naar aanleiding van dit project is Lisanne genomineerd voor Beste Ambtenaar 2016, een verkiezing van Publiek Denken.

Benthe Koster

“Het geeft mij energie om een probleem grondig te analyseren en samen met overheid en ondernemers tot een passende oplossing te komen”

Benthe wordt omschreven als enthousiast en doelgericht. Haar doorzettingsvermogen en frisse blik leiden tot gedegen analyses en creatieve oplossingen.

Gedurende haar bachelor Politicologie is Benthe haar interesse voor overheidsbeleid gewekt, wat heeft geresulteerd in de keuze voor de master Public Administration: Economics and Governance aan de Universiteit Leiden. Naast deze theoretische kennis heeft Benthe praktijkervaring opgedaan tijdens haar stage bij Sira Consulting, waarbij ze onderzoek heeft gedaan naar de wisselwerking tussen brancheorganisaties en politieke partijen rond de Tweede Kamerverkiezingen. Benthe houdt zich onder andere bezig met projecten die betrekking hebben op de deregulering van verschillende gemeentelijke verordeningen en de generieke digitale infrastructuur (GDI).

Karen Loosman

“Mijn passie is om nieuwe inzichten te bieden in complexe situaties, zodat overheid en ondernemers elkaar versterken en uitdagingen samen aangaan.”

Karen is enthousiast, inhoudelijk en verbindend. Door haar analytische vaardigheden en haar creativiteit is ze in staat om in complexe situaties naar nieuwe wegen te zoeken. Ze is gemotiveerd om op het grensvlak tussen overheid en bedrijven te werken en hen met elkaar te verbinden. Haar interessegebieden zijn ondernemerschap, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Karen heeft de bachelor Politicologie en de master Business Administration aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. Tijdens haar studies heeft ze haar kennis van beide disciplines ingezet als onderzoeksassistent aan de VU. Bij Sira werkt ze op dit moment als projectmedewerker aan de samenhang tussen overheidsbeleid en franchising en de ontwikkelingsmogelijkheden van overheidsdigitalisering.

Moni Wiltenburg

“Mijn passie? Actief een bijdrage leveren om te komen tot een efficiëntere en effectievere overheid.”

Moni is een doelgerichte en energieke junior consultant. Zij bijt zich graag vast in complexe vraagstukken, om deze vervolgens te vertalen naar concrete oplossingen. Bovendien denkt zij graag mee met de klant over strategische communicatie. Moni is zeer goed bekend met Europese regelgeving. Eerder was zij trainee voor Eurocommissaris Frans Timmermans (o.a. voor het programma ‘Better Regulation’). Hier heeft Moni haar ervaring opgedaan met de agenda voor betere wet- en regelgeving. Ook was zij trainee in het Europees Parlement, waar zij leden van het Parlement beleidsmatig adviseerde over vraagstukken betreffende energie, onderzoek en industrie.

Voor Moni aan de slag ging als consultant bij Sira Consulting werkte zij voor een internationaal adviesbureau, waar zij internationale bedrijven adviseerde over inbreng bij de totstandkoming van Europees beleid en Europese regelgeving.

Lize Kooijman

Enthousiast, betrokken en inhoudelijk gedreven, in enkele woorden een omschrijving van Lize. Ze luistert naar wensen van opdrachtgevers en denkt graag met hen mee. Door haar scherpe analyses en doorzettingsvermogen brengt ze complexe problemen helder in kaart. Lize heeft ervaring met het inzichtelijk maken van financiële effecten en regeldruk, klantreizen en het vereenvoudigen van regelgeving. Daarnaast heeft zij veel kennis van beleidsonderzoek.

Lize was eerder stagiaire bij Actal en deed daar onderzoek naar de regeldrukeffecten van de Aanbestedingswet 2012. Haar interessegebieden zijn: ondernemerschap, sociaaleconomisch beleid en financiën. Bij Sira Consulting heeft zij meegewerkt aan projecten op het gebied van ondernemerschap, bedrijfshulpverlening en subsidies. Een concreet voorbeeld is de lastenmeting subsidies voor de provincie Drenthe.

 

Jan Wouter Vorderman

“Ik ga graag in gesprek met ondernemers over hun praktische belemmeringen bij de uitvoering van wet- en regelgeving, om vervolgens oplossingen te vinden samen met verschillende stakeholders.”

Jan Wouter is een betrokken en assertieve consultant. Met zijn onderzoeksgerichtheid en analytische vaardigheden kan hij nauwkeurig complexe problemen in kaart brengen. Hij is een ervaren projectcoördinator die graag intensief samenwerkt met stakeholders en altijd streeft naar oplossingen die voor alle partijen een win-win-situatie opleveren. Domeinen waarin Jan Wouter zich sterk heeft ontwikkeld zijn milieu, de gebouwde omgeving en afvalbeheer.

Jan Wouter heeft meegewerkt aan onderzoek naar de regeldruk van de Omgevingswet. Daarnaast zet hij zich in voor het programma Ruimte in Regels van het ministerie van Economische Zaken, waar hij werkt aan het mogelijk maken van innovatieve investeringen van ondernemers in de bouwsector. Ook ondersteunt hij het Rijksvastgoedbedrijf met diverse projecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Eva de Beet

“Ik vind het leuk om het verschil tussen theorie en praktijk te analyseren en zo als schakel te kunnen functioneren tussen de bedenkers en de uitvoerders van beleid of wetgeving“

Eva is een betrokken en inhoudelijk gedreven projectmedewerker. Met haar doorzettingsvermogen en optimisme zet Eva zich in om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

Eva heeft meegewerkt aan het onderzoek ‘Monitor gebruik basisregistraties Amsterdam 2015’. In dit onderzoek heeft de gemeente Amsterdam inzicht gekregen in mogelijkheden om het Stelsel van Basisregistraties beter te benutten. Ook heeft zij in 2015 en 2016 uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar normtijden bij het UWV.

 

Dijana Marinković

“Ik wil opdrachtgevers een oplossing geven waar ze echt iets mee kunnen. Door hun problemen goed te analyseren en draagvlak te creëren bij alle betrokkenen.”

Dijana is een toegewijd en klantgericht adviseur. Zij vertaalt wensen en ideeën van opdrachtgevers naar concrete oplossingen. Dijana heeft veel ervaring met wet- en beleidsevaluaties, vereenvoudiging van regelgeving  en sectoranalyses. Ook is ze sterk in maatwerktrajecten op het gebied van cultuur, zorg en gastvrijheidseconomie.

Haar doel? Merkbare reductie van de regeldruk voor ondernemers.

Dijana heeft met plezier meegewerkt aan het onderzoek ‘Maatwerkaanpak regeldruk Vrijwillige inzet’ in opdracht van het ministerie van BZK. In dit onderzoek zijn knelpunten geanalyseerd voor vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke initiatieven op het gebied van vrijwillige inzet. Daarbij zijn per knelpunt breed gedragen oplossingsrichtingen geformuleerd, waarbij ook de effecten van de oplossingsrichtingen in kaart zijn gebracht.

Stefan Prij

“Ik vind het een uitdaging om complexe problemen te ontrafelen en daar dan een oplossing voor te vinden.”

Stefan is een betrouwbare onderzoeker met kennis van zaken. Klantgericht en nauwkeurig, met behoud van onafhankelijkheid en objectiviteit. Stefan voert eerst een gedegen analyse uit. Vervolgens legt hij opdrachtgevers helder uit hoe zij hun regelgeving en dienstverlening kunnen verbeteren.

Stefan onderzoekt sinds 2008 de regeldrukeffecten van dienstverlening en regelgeving van decentrale overheden. Zodoende weet hij veel van het kwantificeren van regeldruk, verbeteren van dienstverlening en vereenvoudigen van lokale regelgeving.

Eén van de projecten ter verbetering van de dienstverlening van decentrale overheden is het Bewijs van Goede Dienst, dat Stefan voor bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft uitgevoerd. In dit project wordt de kwaliteit van de dienstverlening gemeten en worden gerichte aanbevelingen gegeven voor verdere verbetering.

Steffie Pennings-Janssen

“Mijn streven: iedereen aan boord houden in complexe verandertrajecten, zonder daarbij het einddoel uit het oog te verliezen.”

Steffie is een klantgerichte adviseur met een hands-on mentaliteit. Steffie past zich makkelijk aan, zodat ze heel goed op verschillende plekken in een organisatie kan functioneren. Sinds 2012 werkt ze aan projecten op het snijvlak tussen business en IT.

Ze weet veel van het Stelsel van Basisregistraties, e-facturatie en DigiInkoop. Daarnaast heeft ze veel ervaring met het implementeren van veranderingen in processen en ICT.

Steffie heeft bijvoorbeeld met veel plezier gewerkt aan het project ‘Niet meer naar de bekende weg vragen’ voor het cluster STOUT. In dit onderzoek is bij 16 landelijke en regionale organisaties nagegaan in hoeverre de basisregistraties worden gebruikt bij de dienstverlening aan burgers en bedrijven.